Management

Wiesław Kleba
Robert Wilczkowski

Pion techniczny

techniczny@klebainvest.pl

Marika Błoczyńska
Magdalena Szymańska
Sławomir Wesołowski
Adam Klawikowski

Pion finansowy

finansowy@klebainvest.pl

Konrad Węglewski
Renata Kreft
Andrzej Bartoszczyk
Emilia Kazimierczak
Katarzyna Ząbek

Nowe inwestycje/komercjalizacja

komercjalizacja@klebainvest.pl

Tomasz Kapłun
Piotr Wisłocki
Monika Rynkiewicz

Pion prawny

prawny@klebainvest.pl

Krystian J. Dejk

Administracja

sekretariat@klebainvest.pl

Aleksandra Lisewska – dyrektor biura zarządu
Patrycja Ruszkiewicz - sekretariat
Kamil Tarczewski – zarządzanie parkami handlowymi