Dane identyfikujące Kleba Invest S.A.

KLEBA INVEST S.A.

Bojano, ul. Wybickiego
50 84-207 Koleczkowo
58 674 34 34
58 674 92 52
sekretariat@klebainvest.pl

REGON 193049114, NIP 589-181-87-55
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000480757
Kapitał zakładowy: 1 127 887,40 PLN
Kapitał wpłacony: 1 127 887,40 PLN