Raporty bieżące (ESPI)

Raporty KLEBA INVEST S.A. GPWInfostrefa (ESPI)

Data Typ Nr. Spółka Temat
16-01-2017 RB_ASO 1/2017 KLEBA INVEST S.A. Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii W Spółki Kleba Invest SA
22-12-2016 RB_ASO 42/2016 KLEBA INVEST S.A. Emisja i przydział obligacji serii CU2016 Spółki Kleba Invest SA
12-12-2016 RB_ASO 41/2016 KLEBA INVEST S.A. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 20/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. W sprawie emisji obligacji serii CU2016 Spółki Kleba Invest SA
08-12-2016 RB_ASO 40/2016 KLEBA INVEST S.A. Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii CU2016 Spółki Kleba Invest SA
30-11-2016 RB_ASO 39/2016 KLEBA INVEST S.A. Terminowy wykup obligacji serii L
28-11-2016 RB_ASO 38/2016 KLEBA INVEST S.A. Emisja i przydział obligacji serii U Spółki Kleba Invest SA
16-11-2016 RB_ASO 37/2016 KLEBA INVEST S.A. Korekta raportu ESPI nr 36/2016 :Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii U Spółki Kleba Invest SA
15-11-2016 RB_ASO 36/2016 KLEBA INVEST S.A. Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii U Spółki Kleba Invest SA
09-11-2016 RB_ASO 35/2016 KLEBA INVEST S.A. Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
19-10-2016 RB_ASO 34/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
19-10-2016 RB_ASO 33/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej emitenta
15-10-2016 RB_ASO 32/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
15-10-2016 RB_ASO 31/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
15-10-2016 RB_ASO 30/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach przez podmiot blisko związaną z prezesem zarządu emitenta
15-10-2016 RB_ASO 29/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
15-10-2016 RB_ASO 28/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez członka Rady Nadzorczej Emitenta
10-10-2016 RB_ASO 27/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej
28-09-2016 RB_ASO 26/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawarcie umowy sprzedaży między Spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta
27-09-2016 RB_ASO 25/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej emitenta
20-09-2016 RB_ASO 24/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez prezesa zarządu Kleba Invest SA
16-09-2016 RB_ASO 23/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów Emitenta
16-09-2016 RB_ASO 22/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów Emitenta
16-09-2016 RB_ASO 21/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej emitenta
16-09-2016 RB_ASO 20/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej emitenta
16-09-2016 RB_ASO 19/2016 KLEBA INVEST S.A. Uzupełnienie raportu 17/2016 – Powołanie Prezesa Zarządu Kleba Invest SA
13-09-2016 RB_ASO 18/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej emitenta
13-09-2016 RB_ASO 17/2016 KLEBA INVEST S.A. Powołanie Prezesa Zarządu Kleba Invest SA
09-09-2016 RB_ASO 16-2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej emitenta
05-09-2016 RB_ASO 15/2016 KLEBA INVEST S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki Kleba Invest SA
01-09-2016 RB_ASO 14/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej  emitenta
26-08-2016 RB_ASO 13/2016 KLEBA INVEST S.A. Emisja i przydział obligacji serii T Spółki Kleba Invest
25-08-2016 RB_ASO 12/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów Emitenta
25-08-2016 RB_ASO 11/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę wchodzącą w skład rady nadzorczej
17-08-2016 RB_ASO 10/2016 KLEBA INVEST S.A. Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii T Spółki Kleba Invest SA
01-08-2016 RB_ASO 9/2016 KLEBA INVEST S.A. Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – KI Siedem Sp. z  o.o.
01-08-2016 RB_ASO 8/2016 KLEBA INVEST S.A. Przydział obligacji serii S Spółki Kleba Invest SA
20-07-2016 RB_ASO 7/2016 KLEBA INVEST S.A. Emisja obligacji serii S Spółki Kleba Invest SA
20-07-2016 RB_ASO 6/2016 KLEBA INVEST S.A. Terminowy wykup obligacji serii P
18-07-2016 RB_ASO 5/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18-07-2016 RB_ASO 4/2016 KLEBA INVEST S.A. Dokonanie transakcji na akcjach emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej
03-06-2016 RB_ASO 3/2016 KLEBA INVEST S.A. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kleba Invest SA
03-06-2016 RB_ASO 2/2016 KLEBA INVEST S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kleba Invest S.A. Na dzień 29 czerwca 2016
2016-03-14 RB_ASO 1/2016 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-12-17 RB_ASO 53/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-12-15 RB_ASO 52/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-12-08 RB_ASO 51/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-12-02 RB_ASO 50/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-11-25 RB_ASO 49/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-11-12 RB_ASO 48/2015 KLEBA INVEST S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kleba Invest S.A.
2015-10-19 RB_ASO 47/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-10-19 RB_ASO 46/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-10-15 RB_ASO 45/2015 KLEBA INVEST S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki KLEBA INVEST S.A. na dzień 10 listopada 2015 r.
2015-09-03 RB_ASO 44/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-08-25 RB_ASO 43/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-08-25 RB_ASO 42/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-08-13 RB_ASO 41/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-08-13 RB_ASO 40/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-08-13 RB_ASO 39/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-25 RB_ASO 38/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-09 RB_ASO 37/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-08 RB_ASO 36/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-07-08 RB_ASO 35/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-07-08 RB_ASO 34/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-07-08 RB_ASO 33/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-08 RB_ASO 32/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-08 RB_ASO 31/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-07-08 RB_ASO 30/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-07-08 RB_ASO 29/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-07-08 RB_ASO 28/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-08 RB_ASO 27/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-08 RB_ASO 26/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-07-07 RB_ASO 25/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-07-07 RB_ASO 24/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-07 RB_ASO 23/2015 KLEBA INVEST S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kleba Invest S.A.
2015-07-07 RB_ASO 22/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-07-07 RB_ASO 21/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-06-23 RB_ASO 20/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-06-18 RB_ASO 19/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-06-18 RB_ASO 18/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-06-03 RB_ASO 17/2015 KLEBA INVEST S.A. Zmiana terminu WZA Spółki na 30 czerwca 2015 r.
2015-05-29 RB_ASO 17/2015 KLEBA INVEST S.A. Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku
2015-05-28 RB_ASO 16/2015 KLEBA INVEST S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kleba Invest S.A. na dzień 23 czerwca 2015 roku
2015-03-18 RB_ASO 15/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-03-18 RB_ASO 14/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-03-01 RB_ASO 13/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-01-30 RB_ASO 12/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-01-30 RB_ASO 11/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-01-27 RB_ASO 10/2015 KLEBA INVEST S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kleba Invest S.A.
2015-01-27 RB_ASO 09/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2015-01-27 RB_ASO 08/2015 KLEBA INVEST S.A. Korekta raportu nr 1/2015
2015-01-22 RB_ASO 07/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-01-22 RB_ASO 06/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-01-22 RB_ASO 05/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-01-22 RB_ASO 04/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-01-22 RB_ASO 03/2015 KLEBA INVEST S.A. Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-01-22 RB_ASO 02/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2015-01-22 RB_ASO 01/2015 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2014-12-29 RB_ASO 10/2014 KLEBA INVEST S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KLEBA INVEST S.A. na dzień 26 stycznia 2015 r.
2014-12-05 RB_ASO 09/2014 KLEBA INVEST S.A. KLEBA INVEST SA wykaz akcjonariuszy
2014-12-04 RB_ASO 08/2014 KLEBA INVEST S.A. KLEBA INVEST SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów emitenta
2014-11-15 RB_ASO 07/2014 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-10-31 RB_ASO 06/2014 KLEBA INVEST S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A. na dzień 27 listopada 2014 r.
2014-10-28 RB_ASO 05/2014 KLEBA INVEST S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kleba Invest S.A.
2014-09-30 RB_ASO 04/2014 KLEBA INVEST S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A. na dzień 27 października 2014 r.
2014-09-25 RB_ASO 03/2014 KLEBA INVEST S.A. KLEBA INVEST SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na 1 października 2014 r.
2014-09-03 RB_ASO 02/2014 KLEBA INVEST S.A. KLEBA INVEST SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A.
2014-07-04 RB_ASO 01/2014 KLEBA INVEST S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta