Raporty bieżące (EBI)

Raporty KLEBA INVEST S.A. NewConnect (EBI)

Data Typ Nr. Spółka Temat
02-06-2017 bieżący 31/2017 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kleba Invest S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku
16-01-2017 bieżący 4/2017 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii W Spółki Kleba Invest SA
12-01-2017 beżący 3/2017 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
09-01-2017 bieżący 2/2017 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
05-01-2017 bieżący 1/2017 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Kleba Invest SA
22-12-2016 bieżący 35/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Emisja i przydział obligacji serii CU2016 Spółki Kleba Invest SA
12-12-2016 bieżący 34/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 20/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. W sprawie emisji obligacji serii CU2016 Spółki Kleba Invest SA
08-12-2016 bieżący 33/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii CU2016 Spółki Kleba Invest SA
28-11-2016 bieżący 32/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Emisja i przydział obligacji serii U Spółki Kleba Invest SA
22-11-2016 bieżący 31/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza
16-11-2016 bieżący 30/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Korekta raportu EBI 29/2016 :Uchwała w sprawie emisji obligacji serii U Spółki Kleba Invest SA
15-11-2016 bieżący 29/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii U Spółki Kleba Invest SA
14-11-2016 kwartalny 28/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016r
14-11-2016 kwartalny 27/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał 2016r
2016-09-16 bieżacy 26/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uzupełnienie raporty nr 25/2016 – Powołanie Prezesa Zarządu Kleba Invest SA
2016-09-13 bieżacy 25/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Powołane Prezesa Zarządu Kleba Invest SA
2016-09-05 bieżacy 24/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki Kleba Invest SA
2016-08-26 bieżacy 23/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Emisja i przydział obligacji serii T Spółki Kleba Invest SA
2016-08-17 bieżacy 22/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii T Spółki Kleba Invest SA
2016-08-15 kwartalny 21/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany Raport kwartalny za II KWARTAŁ 2016r
2016-07-20 bieżacy 20/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Emisja obligacji serii S
2016-07-15 bieżacy 19/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH
2016-06-30 bieżacy 18/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zgłoszenie przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kleba
Invest S.A. projektu uchwały w ramach porządku obrad
2016-06-30 bieżacy 17/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2016-06-30 bieżacy 16/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Emisja oraz przydział obligacji serii R
2016-06-30 bieżący 15/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwały podjęte na ZWZ 29-06-2016
2016-06-13 bieżący 14/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Terminowy wykup obligacji serii J
2016-06-03 bieżący 13/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kleba Invest S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-03 roczny 12/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Kleba Invest S.A. za rok 2015
2016-05-30 bieżący 11/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – KI Projekt 5 Sp. z o.o.
2016-05-15 kwartalny 10/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartal 2016 r.
2016-04-01 bieżący 9/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Terminowy wykup obligacji serii N
2016-03-29 bieżący 8/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rejestracja przez sąd akcji serii E Spółki KLEBA INVEST S.A
2016-03-26 bieżący 7/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – KI Projekt 3 Sp. z o.o.
2016-03-26 bieżący 6/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – Prima Park 4 Sp. z o.o.
2016-03-07 bieżący 5/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Terminowy wykup obligacji serii M
2016-02-15 bieżący 4/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2015r
2016-02-03 bieżący 3/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E
2016-01-29 bieżący 2/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Kleba Invest S.A.
2015-11-15 bieżący 1/2016 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Harmonogram publikacji raportów w 2016 r.
2015-11-14 bieżący 32/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Korekta raportu bieżącego nr 31: Dokonanie zmian w statucie Kleba Invest S.A.
2015-11-12 bieżący 31/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Dokonanie zmian w statucie Kleba Invest S.A.
2015-11-12 bieżący 30/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Kleba Invest S.A.
2015-11-12 kwartalny 29/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2015r.
2015-11-11 bieżący 28/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A.
2015-10-15 bieżący 27/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki KLEBA INVEST S.A. na dzień 10 listopada 2015 r.
2015-10-06 bieżący 26/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-10-06 bieżący 25/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Kleba Invest S.A.
2015-08-13 bieżący 24/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2015r.
2015-07-30 bieżący 23/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zakończenie subskrypcji Obligacji serii P spółki Kleba Invest S.A.
2015-07-17 bieżący 22/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Sprzedaż udziałów spółki zależnej Emitenta – Prima Park Marki Sp. z o.o.
2015-07-03 bieżący 21/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Niedojście do skutku sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – Prima Park Marki Sp. z o.o.
2015-06-30 bieżący 20/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A.
2015-06-30 bieżący 19/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Terminowy wykup obligacji serii G
2015-06-03 bieżący 18/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zmiana terminu WZA Spółki
2015-05-29 bieżący 17/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku
2015-05-28 bieżący 16/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kleba Invest S.A. na dzień 23 czerwca 2015 roku
2015-05-28 bieżący 15/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Kleba Invest S.A. za rok 2014
2015-05-14 bieżący 14/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2015r.
2015-04-02 bieżący 13/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Przekazanie środków na wykup obligacji serii D i BU
2015-04-02 bieżący 12/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Zakończenie subskrypcji Obligacji serii N spółki Kleba Invest S.A.
2015-04-01 bieżący 11/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA KLEBA INVEST SA Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta
2015-03-31/td> bieżący 10/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Wykup obligacji serii D, F i BU
2015-03-17 bieżący 09/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Korekta raportu 8/2015
2015-03-17 bieżący 08/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Zakończenie subskrypcji Obligacji serii L spółki Kleba Invest S.A.
2015-02-19 bieżący 07/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie komercjalizacji projektu inwestycyjnego w Markach
2015-02-12 bieżący 06/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
2015-01-28 bieżący 05/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
2015-01-27 bieżący 04/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A.
2015-01-23 bieżący 03/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-20 bieżący 02/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – KI Projekt 5 Sp. z o.o.
2015-01-15 bieżący 01/2015 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
2014-12-31 bieżący 50/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – KI Projekt 5 Sp. z o.o.
2014-12-29 bieżący 49/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KLEBA INVEST S.A. na dzień 26 stycznia 2015 r.
2014-12-12 bieżący 48/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Sprzedaż nieruchomości na rzecz spółki celowej – Prima Park Marki Sp. z o.o.
2014-12-03 bieżący 47/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Zakończenie subskrypcji Obligacji serii L spółki Kleba Invest S.A.
2014-12-01 bieżący 46/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Wykup obligacji serii B, C, H, I
2014-11-28 bieżący 45/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A.
2014-11-19 bieżący 44/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta
2014-11-14 bieżący 43/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014r.
2014-11-12 bieżący 42/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Publikacja Życiorysu Członka Rady Nadzorczej
2014-11-06 bieżący 41/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Złożenie wniosków o wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji serii D, F i G oraz akcji serii C i D
2014-10-31 bieżący 40/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Podpisanie znaczącej umowy przez społkę zależną
2014-10-31 bieżący 39/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A. na dzień 27 listopada 2014 r.
2014-10-28 bieżący 38/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A.
2014-10-23 bieżący 37/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) KLEBA INVEST SA Zakończenie subskrypcji Obligacji serii K spółki Kleba Invest S.A.
2014-09-30 bieżący 36/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A. na dzień 27 października 2014 r.
2014-09-30 bieżący 35/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Raport kwartalny za II kwartał 2014 – korekta raportu nr 27/2014
2014-09-25 bieżący 34/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na 1 października 2014 r.
2014-09-04 bieżący 33/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu w ASO
2014-09-03 bieżący 32/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KLEBA INVEST S.A. na dzień 1 października 2014 r.
2014-08-25 bieżący 31/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta.
2014-08-25 bieżący 30/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Wykup obligacji serii A
2014-08-19 bieżący 29/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2014-08-15 bieżący 28/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2014-08-15 bieżący 27/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Raport Kwartalny za II kwartał 2014 r.
2014-07-25 bieżący 26/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rejestracja akcji serii C oraz akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2014-07-24 bieżący 25/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-07-14 bieżący 24/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Korekta raportu nr 23/2014 – Podpisanie znaczącej umowy
2014-07-11 bieżący 23/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Podpisanie znaczącej umowy
2014-07-11 bieżący 22/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zmiany w Zarządzie Emitenta
2014-07-04 bieżący 21/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – KI Projekt 4 Sp. z o.o.
2014-06-30 bieżący 20/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2014-06-30 bieżący 19/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych Emitenta, rozszerzenie dostępu do EBI
2014-06-28 bieżący 18/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą
2014-06-17 bieżący 17/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zakup nieruchomości w Markach
2014-06-17 bieżący 16/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Przydział akcji serii D i podwyższenie kapitału emitenta
2014-06-13 bieżący 15/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Zakończenie subskrypcji oraz przydział Obligacji serii J spółki Kleba Invest S.A.
2014-06-07 bieżący 14/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną – Prima Park Marki Sp. z o.o.
2014-06-02 bieżący 13/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Nabycie aktywów istotnej wartości
2014-05-30 bieżący 12/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Kleba Invest S.A.
2014-05-15 kwartalny 11/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2014r.
2014-05-09 bieżący 10/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kleba Invest S.A. w dniu 8 maja 2014 roku
2014-04-22 bieżący 9/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Korekta raportu nr 5/2014 – Wygrany przetarg na zakup nieruchomości
2014-04-19 bieżący 8/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2014-04-19 bieżący 7/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kleba Invest S.A.
2014-04-19 roczny 6/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Raport Roczny
2014-04-18 bieżący 5/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Wygrany przetarg na zakup nieruchomości
2014-04-17 bieżący 4/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-04-03 bieżący 3/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Rejestracja przez sąd podwyższonego kapitału zakładowego
2014-03-25 bieżący 2/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Złożenie wniosku o wprowadzenie do akcji serii A i B do Alternatywnego systemu Obrotu.
2014-03-25 bieżący 1/2014 KLEBA INVEST S.A. (KIN) Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)