Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
Konrad Weglewski 1 721 429 14,86 %
EAA Capital Group S.a.r.l 1 296 325 11,19 %
Commonbitt Holdings Ltd. 1 274 982 11,01 %
Wiesław Kleba 1 155 797 9,98 %
Sławomir Ryczkowski 1 000 000 8,63 %
Halina Kleba 908 858 7,85 %
Stromski Andrzej 750 000 6,48 %
Krzysztof Kochanowski 652 740 5,64 %
Pozostali 2 821 483 24,36 %
Suma 11 581 614 100,00 %

Commonbitt Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez Wiesława Klebę, założyciela KLEBA INVEST.

Pan Mariusz Potaczała posiada udziały EAA Capital Group S.a.r.l., podmiotu posiadającego 1 296 325 akcji KLEBA NVEST S.A., uprawniających do 11,19% głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Informacje o akcjach

Seria Liczba akcji Rodzaj akcji Wartość nominalna Łączna wartość
A 10 000 000 Zwykłe, na okaziciela 0,10 zł 1 000 000,00 zł
B 264 518 Zwykłe, na okaziciela 0,10 zł 26 451,80 zł
C 689 125 Zwykłe, na okaziciela 0,10 zł 68 912,50 zł
D 325 231 Zwykłe, na okaziciela 0,10 zł 32 523,10 zł
E 302 740 Zwykłe, na okaziciela 0,10 zł 30 274,00 zł
1 158 161,40 zł