Dane kontaktowe

KLEBA INVEST S.A.

ul. Wybickiego 50,
Bojano
84-207 Koleczkowo
Tel.: +48.58.674.34.34
Fax: +48.58.674.92.52
E-mail: sekretariat@klebainvest.pl
KRS: 0000480757
NIP: 5891818755

Formularz kontaktowy

Mapa

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów:

KLEBA INVEST S.A.
E-mail: ir@klebainvest.pl

Dane identyfikujące Kleba Invest S.A.

Dane identyfikujące

Bojano, ul. Wybickiego
50 84-207 Koleczkowo
Tel.: 58 674 34 34
Tel:. 58 674 92 52
sekretariat@klebainvest.pl

REGON 193049114, NIP 589-181-87-55
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000480757
Kapitał zakładowy: 1 127 887,40 PLN
Kapitał wpłacony: 1 127 887,40 PLN